Jak slepý, měkký a malý tvoreček přežíval v drsných podmínkách pravěkého moře?

Podivný tvor, jehož uměleckou rekonstrukci vidíme na obrázku nahoře, klopýtal po mořském dně před 450 miliony let. Rekonstrukce Christiana McCalla/Royal Ontario Museum vznikla podle dobře zachované velmi staré zkameněliny členovce. Barvy tvora jsou nejspíš dílem fantazie autora. Ještě zajímavější je, že neměl tuhou vnější kostru. Vnitřní kostru v té době příroda ještě nevynalezla. To, že jeho fosilie se dochovala, a navíc ve velmi vysoké kvalitě, je prakticky zázrak či dílo obrovské náhody. Je neuvěřitelné, že fosilie měkkého prcka přežila miliony let. Zřejmě k tomu přispěl rychlý začátek fosilizace. Celý biotop během okamžiku překryla bahnem obrovská bouře. Naprostou většinu zkamenělin tvoří tuhé vnější či vnitřní kostry, zachování měkkých tkání je velká rarita.

Fosilie měkkého prcka přežila miliony let, protože ji skryla bouře?

Spoluautor publikace George E. Kampouris, paleontologický technik na volné noze k tomu uvádí: „V lokalitě Brechin nacházíme fosilie světové třídy již více než 100 let, ale naše práce zde odhalila roli katastrofických bouří při pohřbívání a zachování celých zvířecích společenství v jejich posledních okamžicích.“ Lokalita Brechin leží na jihu kanadské provincie Ontario, kterou v té době pokrývalo mělké tropické moře. Nový tvor nese jméno Tomlinsonus dimitrii a byl spíše prcek. Dorostl tak šesti centimetrů. Zřejmě byl slepý, protože paleontologové nenašli nejmenší pozůstatek po očích. Podivný je i přední pár extrémně dlouhých končetin s výběžky, které připomínají chodidla. Skutečný vzhled fosilie vidíme na obrázku pod tímto odstavcem (© Royal Ontario Museum). Černá úsečka je 5 mm dlouhá. Fosilie měkkého prcka přežila miliony let a dnes ji můžeme vidět vystavenou v Royal Ontario Museum.

Fosilie měkkého prcka přežila miliony let

Dochovali se i příbuzní?

Z jiného známého naleziště zkamenělin, z Burgesských břidlic v kanadské provincii Britská Kolumbie, pochází zkamenělina velmi podobného tvora. Jde rovněž o členovce bez vnější kostry, který nese jméno Marrella splendens.
Moysiuk, J., Izquierdo-López, A., Kampouris, G., & Caron, J. (2022). A new marrellomorph arthropod from southern Ontario: A rare case of soft-tissue preservation on a Late Ordovician open marine shelf. Journal of Paleontology, 1-16. doi:10.1017/jpa.2022.11

akademon.cz 5. srpna 2021: Nejstarší živočich žil v bezkyslíkaté atmosféře