Mají houby blíže k rostlinám nebo živočichům?

čtená aktualitaStrukturované napěťové pulsy běží po jednotlivých houbových vláknech, hyfách. Svazky hyf tvoří podhoubí. Jde o velmi překvapivé zjištění, protože notně připomíná komunikaci živočichů pomocí nervových vláken. Houby ale žádná specializovaná nervová vlákna nemají. Doposud jsme předpokládali, že informace ve svých tělech šíří obdobně jako rostliny, pomocí k tomu určených sloučenin. Ostatně jde o způsob, který využívají i živočichové, jen k tomu máme nervovou soustavu navíc. Je možné, že houby komunikují elektrickými signály. Mikroelektrody zavedené přímo do hyf rozpoznaly na padesát typů různých opakujících se napěťových signálů. Biologové vydělili houby do samostatné říše, čímž naznačili, že mají daleko k živočichům i k rostlinám. Z určitého úhlu pohledu mají houby blíže k živočichům než k rostlinám. Ke stavbě svých těl využívají společně s členovci polysacharid chitin. Nejstarší dochované zkameněliny živočichů je obtížné morfologicky rozeznat od hub či rostlin.

Houby, houby, jak si vlastně povídáte?

Zprávy v médiích, které referovaly o tomto zajímavém objevu, často sklouzly k tomu, že elektrické signály připodobňovaly k lidské řeči. I když houby komunikují elektrickými signály, k lidské řeči to má stejně daleko, jako naše nervové signály k mluvení. Docent Dan Bebber z University of Exeter s tímto výzkumem nemá nic společného. Nicméně jako člen výboru pro výzkum biologie hub Britské mykologické společnosti k podobnosti s lidskou řečí uvádí: „Ačkoli je to zajímavé, interpretace jako řeč se zdá poněkud přehnaně nadšená. Vyžadovalo by mnohem více výzkumu a testování klíčových hypotéz, než budeme mít jasno.“ Nicméně bezpochyby o zajímavý objev jde.

Které houby komunikují elektrickými signály?

Pokusy proběhly se stopkovýtrusnými hlívovníkem Omphalotus nidiformis, penízovkou sametonohou (Flammulina velutipes) a klanolístkou obecnou (Schizophyllum commune) a s vřeckovýtrusnou housenicí červenou (Cordyceps militaris). Vidíme je nahoře na obrázku v pořadí jako v předchozím textu.

Autoři snímků ve stejném pořadí: Cas Liber, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons, Guido Gerding, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons, Alexey Sergeev (asergeev) at Mushroom Observer, a source for mycological images, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Andreas Kunze, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons.

Adamatzky Andrew, Language of fungi derived from their electrical spiking aktivity, R. Soc. open sci., 9: 211926, 2022, http://doi.org/10.1098/rsos.211926

akademon.cz 7. srpna 2020: Houby žijí z gama záření
akademon.cz 24. prosince 2007: Všechny plísně světa