Hlasy naprosto cizích hrochů dokáží místní pořádně rozzuřit

Nečekaný informační obsah má poměrně jednoduchá a opakovaná vokalizace hrochů obojživelných (Hippopotamus amphibius, angl. hippopotamus). Poslechnout si ji můžeme zde (© Nicolas Mathevon). Přestože nám zní v podstatě stejně, hroši se po hlasu poznají. Odliší člena vlastní nebo sousední tlupy i hrocha docela cizího. Zjevně hraje vokalizace, která připomíná spíše žábu, velkou roli při udržování sociálních skupin. Hroši obvykle žijí v tlupách kolem tuctu jedinců. Vokalizace, která začíná jakoby lapáním po dechu, po kterém přijde zamručení, se anglicky nazývá wheeze honk. Můžeme to přeložit asi jako sípavé kejhání. Šéf výzkumného týmu profesor Nicolas Mathevon z Université Jean Monnet v Saint-Etienne upřesňuje: „Reakce na zvukové signály, které jsme vysílali, byly velmi jasné, což jsme vůbec nečekali. Naše výsledky ukazují, že hroši rozpoznají příslušnost ke skupině na základě hlasu. Navíc se ukazuje, že skupiny hrochů jsou teritoriální a k sousedům se chovají méně agresivně než k úplně cizím hrochům.“

Reproduktory potvrdily, že hroši se po hlasu poznají

Pokusy proběhly v mozambické rezervaci Maputo. Kupodivu hroší volání je velmi dobře slyšet až na jeden kilometr. Vědci hrochům přehrávali jejich vlastní vokalizace, vokalizace sousedů i vzdálenějších skupin. Hroši jednoznačně reagovali tím více, čím přehrávané volání patřilo vzdálenějším hrochům. Pokud zaslechli zcela neznámého jedince, dokázali se pěkně rozčílit. Silně točili ocasy a rozmetávali trus v širém okolí. O sociálním chování hrochů víme mnohem méně než o jiných tlustokožcích, slonech. Pochopení hroší komunikace může usnadnit přesidlování kvůli jejich ochraně. Hlavně hrochy nerozrušit voláním neznámých jedinců! Hroši se po hlasu poznají!

Hroch a hrošík

Hroch obojživelný je velký sudokopytník z čeledi hrochovitých, který naprostou většinu času tráví ve vodě. Žije v oblastech jižně od Sahary. Jediným příbuzným v čeledi je hrošík liberijský.

Julie Thénevet et al., Voice-mediated interactions in a megaherbivore, Current Biology, 2022, Vol 32, Iss 2, https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.12.017

Hroši nahoře na obrázku: https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2021-2022/zoom-sur/hippopotames-se-reconnaissent-par-la-voix.html

akademon.cz 13. prosince 2015: Hroch mrchožrout