Život mohl vzniknout už 300 milionů let po zformování Země

čtená aktualitaPodivné, složité útvary v nejstarší hornině světa jsou s velkou pravděpodobností pozůstatkem činnosti tehdejších bakterií. Je-li to tak, jde o nejstarší stopy života vůbec. Tvoří je mikroskopická rozvětvená vlákna asi centimetr dlouhá, trubice a všelijaké kulovité a elipsoidní útvary. Jsou z minerálu hematitu Fe2O3 se stopami grafitu. Podobné útvary by mohly vzniknout činností současných železitých bakterií. Na to, aby vznikly čistě chemickou cestou, jsou příliš složité. Nacházejí se v hornině jménem hematitický rohovec. Jde o mořský sediment tvořený polykrystalickým oxidem křemičitým se stopami hematitu. Vznikl na mořském dně nejspíš poblíž hydrotermálního ventilu. Zkoumané vzorky pocházejí z geologického útvaru zvaného Nuvvuagittuq Supracrustal Belt o rozloze zhruba 20 kilometrů čtverečních. Leží na severu kanadské provincie Quebec při pobřeží Hudsonova zálivu. Vzorky sebral první autor publikace Dominic Papineau z University College London již roku 2008. Důkladný průzkum chce svůj čas.

Co na to spoluautor publikace?

Stáří hornin Dominic Papineau upřesňuje: „Pomocí mnoha odlišných metod dokazování ukazuje naše studie, že před 3,75 až 4,28 miliardami let existovalo na Zemi několik různých typů bakterií. To znamená, že život mohl vzniknout už 300 milionů let po zformování Země. Z geologického hlediska je to rychlé – asi jeden oběh Slunce kolem Galaxie.“ Vzorky horniny zkoumali vědci pomocí rentgenové počítačové tomografie, elektronové mikroskopie a soustředěných iontových paprsků. Mikroskopický snímek prastarých stop života vidíme na obrázku pod tímto odstavcem, foto Credit: UCL/FILMBRIGHT. Studovaný minerál vidíme ještě v terénu na obrázku nahoře, foto Dominic Papineau.

Nejstarší stopy života

Dosavadní nejstarší stopy života z Pilbary a Grónska

Dosavadní nejstarší stopy života pocházejí ze západoaustralské oblasti Pilbara a jihozápadního Grónska. Jsou kolem 3,5 miliardy let staré. Rovněž u nich nepanuje stoprocentní jistota, zdali nejde o stopy pouhých chemických reakcí.

Dominic Papineau et al., Metabolically diverse primordial microbial communities in Earth’s oldest seafloor-hydrothermal jasper, Science Advances 2022, Vol 8, Issue 15 • DOI: 10.1126/sciadv.abm2296