Pražáci mají lepší orientační smysl než Chicagáci

čtená aktualitaOrientační smysl není vrozený, ale závisí na tom, kde jste prožili dětství. Orientační smysl utváří krajina dětství. Lidé, kteří v dětství žili na venkovně, mají v průměru lepší orientační smysl než jejich vrstevníci z měst. Žít na venkově má své výhody. Nejhorší na rozvíjení orientačního smyslu jsou města s pravoúhlou sítí ulic. Jako příklad takového města uvádějí autoři publikace Chicago. Výrazně lepší na rozvoj orientačního smyslu jsou organicky rostlá města jako Praha. Na horním obrázku vidíme vlevo plán centra Prahy, vpravo centra Chicaga (Google Maps). V pravoúhlosti a pravidelnosti uličního systému je zjevně rozdíl. Lidé, kteří vyrostli v organicky strukturovaných městech, jsou na tom jen o málo hůře než lidé z venkova.

První autor publikace Antoine Coutrot z Université de Lyon shrnuje: „Pokud vyrůstáte na místě se složitějším systémem silnic nebo cest, mohlo by to zlepšit vaše navigační schopnosti, protože musíte dávat pozor na směr poměrně intenzivně. Odbočovat musíte pod různými úhly a také si musíte zapamatovat více ulic a orientačních bodů“. Prostě orientační smysl utváří krajina dětství.

Jak lze vůbec zjistit, že orientační smysl utváří krajina dětství?

Velmi zajímavá je i metoda výzkumu, kterého se účastnilo 397.162 testovaných osob z 38 zemí. Šlo o účastníky online hry Sea Hero Quest. Hráči hledají cestu ke kontrolním bodům v různě složitých mořských virtuálních prostředích. Venkované byli výrazně úspěšnější i ve vyšších úrovních hry. Lze z úspěšnosti ve hře na mobilu usuzovat na orientační schopnosti ve skutečném světě? Dřívější experimenty prokázaly, že lze. Navigační výkony ve hře spolehlivě korelují s výkony v reálném životě.

Sea Hero Quest

Hra Sea Hero Quest vznikla původně pro odhalení zhoršování orientačního smyslu, což je první příznak nastupující demence.

Coutrot, A., Manley, E., Goodroe, S. et al. Entropy of city street networks linked to future spatial navigation ability. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04486-7

Akademon.cz 10. června 2021: Matematika podněcuje měřitelný rozvoj mozku