Nejsilnější známé zemětřesení zatřáslo chilským pobřežím před 3.800 roky

čtená aktualitaZemětřesení, které kdysi postihlo severní část dnešního Chile, bylo možná ještě o malinko silnější než největší zaznamenané zemětřesení. K němu došlo v roce 1960 v Chile jižním a dosáhlo magnitudy 9,4 – 9,6. Podle těžce poškozeného města Valdivia nese jméno valdivijské zemětřesení. Obě zemětřesení vznikla v důsledku uvolnění pnutí na styku jihoamerické tektonické desky a tektonické desky Nazca, která tvoří část dna Tichého oceánu. Polohu obou desek vidíme na obrázku nahoře (Jklamo, Public domain, via Wikimedia Commons). Deska Nasca leží zrhuba uprostřed a rozhraní s deskou jihoamerickou probíhá zhruba podél současného pobřeží Jižní Ameriky. Obě zemětřesení vyvolala obrovské tsunami, které zasáhly celý Pacifik. Po 3.800 let starém zemětřesení nalezli geologové doklady i na Novém Zélandu. Vlna odplavila mnohatunové balvany stovky kilometrů do vnitrozemí.

Vlna odplavila mnohatunové balvany, ale i drobné živočichy

Zajímavé je, že vědci zjistili přesné datum staršího zemětřesení pomocí archeologické metody datování. Obrovská tsunami, která je doprovázela, mohla dosáhnout výšky až 20 metrů. Odplavila i spoustu mořských živočichů i do jihoamerického vnitrozemí. Radiokarbonové datování organických zbytků ze 17 lokalit rozmístěných v délce 600 km podél severochilského pobřeží ukázalo shodné datum vzniku. Ano, před 3.800 roky. Antropologický výzkum ukázal, že obyvatelé postižené pobřeží opustili na následujících 1.000 let.

Vzpomeň na Fukušimu!

Zemětřesná historie může přinést cenné informace i pro současnost. Pokud vlna odplavila mnohatunové balvany před tisíci roky, může to udělat i dnes. Škody budou rozhodně nesrovnatelně větší. Spoluautor publikace James Goff z University of New South Wales v australském Sydney varuje: „Zatímco tehdy mělo velký dopad na lidi v Chile, ostrovy v jižním Pacifiku byly neobydlené, když před 3.800 lety utrpěly údery tsunami. Ale nyní jsou všechny zalidněné a mnohé z nich jsou oblíbenými turistickými destinacemi. Takže až k takové události dojde příště, následky by mohly být katastrofální, pokud se z těchto zjištění nepoučíme.“

Diego Salazar et al., Did a 3800-year-old Mw ~9.5 earthquake trigger major social disruption in the Atacama Desert?, Science Advances, 2022, Vol 8, Iss 14, DOI: 10.1126/sciadv.abm2996