Další vina bílého muže: přivezl do Ameriky žížaly!

čtená aktualitaOd školních let dostáváme informace o tom, že žížaly v půdě jsou takřka archetypem veškerého dobra. Svým pohybem půdu kypří a provzdušňují. Rovněž do ní zatahují hlouběji rozkládající se rostlinné zbytky. Výrazně se podílí na vzniku humusu. Všichni jsou šťastni a z činnosti žížal mají prospěch. U nás i v mnoha dalších oblastech Zeměkoule to tak skutečně je. Avšak existují i oblasti, kde žížaly přinášejí zkázu. Během poslední doby ledové zhruba před 12 tisíci lety žížaly v rozsáhlých oblastech Severní Ameriky vyhynuly. Místní půdní ekosystémy se tomu přizpůsobily, byť za cenu pomalejšího rozkladu odumřelých rostlinných těl působením pouze bakterií a hub.

Z Evropy přivezené žížaly přinášejí zkázu hmyzu

Některé bezžížalé oblasti Severní Ameriky znovu osídlily žížaly přivezené v uplynulých staletích evropskými kolonisty. Půda někdy sloužila jako lodní zátěž a spolu s ní se přes Atlantik svezla řada žížal. Zavlečené invazní žížaly silně redukovaly populaci nadzemního hmyzu. Celkový počet jedinců, celková biomasa a druhová pestrost vlivem žížal poklesly po řadě o 61, 27 a 18 %. Mechanismus, jakým žížaly přinášejí zkázu hmyzu, dosud znám není. K příčinám jevu první autor publikace Malte Jochum z Universität Leipzig uvádí: „Očekávali jsme, že žížaly ovlivní i nadzemní hmyz. Ale překvapilo mě, jak silný tento vliv je. Je možné, že žížaly požírají potravu nadzemního hmyzu, který se specializuje na rozklad odumřelého rostlinného materiálu.“ V rámci výzkumu vědci odchytili a vyhodnotili na 13.000 hmyzích jedinců na 60 různých výzkumných plochách.

Máloštětinatci

Žížaly z kmene kroužkovců z třídy máloštětinatců kde nevyhynuly, žijí dodnes. Určitě je nenajdeme v polárních a pouštních oblastech. Nahoře na obrázku vidíme žížalu obecnou (Lumbricus terrestris) Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons. U nás narazíme nejčastěji na žížalu obecnou a žížalu hnojní.

Jochum Malte et al., Aboveground impacts of a belowground invader: how invasive earthworms alter aboveground arthropod communities in a northern North American forest, Biol. Lett. 2022, 18, 20210636, 20210636, http://doi.org/10.1098/rsbl.2021.0636