Překvapivě tvárná orangutánština

Zvuková komunikace orangutanů není pevně zafixována v mozku. Svou řeč mohou při zachování srozumitelnosti upravovat a různě intonovat, aby se odlišili a zvýraznili svou jedinečnost. Orangutani varují vrzavým mlaskáním, které může nabýt různých podob. Anglicky se tento orangutaní signál nazývá kiss-squeak. Poslechnout si ho můžeme zde. Tvárnost signálu vyplývá z 6.120 pozorování 70 různých jedinců během pěti let v šesti výzkumných stanicích. Tři najdeme na Borneu, kde žije poddruh orangutana bornejského Pongo pygmaeus wurmbii (angl. South-west Bornean Orangutan). Zbylé tři stanice leží na Sumatře. Nepřekvapí, že tam žije orangutan sumaterský (Pongo abelii, angl. Sumatran Orangutan). Osud rozdílů ve vokalizaci závisí na hustotě populace. Je-li hustota orangutanů vyšší, jedinci se více snaží o originalitu a nekonformitu. Nicméně novinky mají zpravidla jepičí život. V malých tlupách je orangutanština konzervativnější, avšak bohatší. Nahoře na obrázku vidíme orangutana bornejského, jak vyjídá kokosový ořech, foto Eleifert, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons.

Orangutani varují vrzavým mlaskáním - mládě

Mládě orangutana, foto I, Spolloman, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons.

Orangutani varují vrzavým mlaskáním, a co z toho?

První autor publikace Adriano R. Lameira z University of Warwick zobecňuje výsledky výzkumu: „Neočekáváme, že se sociální vliv omezuje na varovná volání, právě tyto signály jsou nejvíce odolné vůči ostatním možným vlivům. Poslední důkazy podporují skutečnost, že lidoopi jsou vysoce žádanými a jedinečnými modelovými druhy pro zlepšení porozumění původu jazyka a řeči samé.“

Kde leží Jižní Tapanuli?

Kromě dvou již zmíněných druhů rozeznáváme ještě druh třetí, orangutana tapanulijského (Pongo tapanuliensis, angl. Tapanuli Orangutan). Žije na Sumatře v oblasti zvané Jižní Tapanuli. Jde o nejmladšího orangutana, jako samostatný druh ho vědci uznali až roku 2017 na základě genetických, behaviorálních i morfologických rozdílů. K jeho oddělení došlo před 3,4 milionu let. Všichni orangutani varují vrzavým mlaskáním. Varianty tohoto signálu jsou mezi tlupami nepřenosné.

Lameira, A.R., Santamaría-Bonfil, G., Galeone, D. et al. Sociality predicts orangutan vocal phenotype. Nat Ecol Evol 6, 644–652 (2022). https://doi.org/10.1038/s41559-022-01689-z

akademon.cz 24. dubna 2022: Hroši se po hlasu poznají