Fixace na obrazovku zabraňuje toulání myšlenek, které je pro kreativitu nutné

čtená aktualitaZ videokonferencí se stala běžná a leckdy i převažující forma spolupráce. Zajímavý výzkum ukazuje, že něco řešit tváří v tvář není totéž, jako pracovat na tom samém prostřednictvím obrazovky. Při videokonferencích trpí kreativita. Týmy pracující v jedné místnosti vytvářejí kreativnější návrhy řešení problémů než týmy spojené elektronicky. Vyplývá to z experimentů s více než 600 studenty. Ve dvojicích měli vymýšlet nové možnosti užití existujícího produktu a poté vybrat nejlepší nápad. Další studie proběhla s téměř 1.500 zaměstnanci telekomunikačních společností v Portugalsku, Izraeli, Finsku, Maďarsku a Indii. Rovněž dvoučlenné týmy měly navrhnout nové produkty pro svou společnost a pak jeden z nápadů vybrat. V jedné místnosti pracující týmy byly jednoznačně kreativnější. Jejich spoluprací vznikalo více tvůrčích řešení. Problémy nastaly v druhé části úkolu, při výběru nejlepšího řešení. V tom byly o něco lepší týmy spolupracující prostřednictvím videokonferencí. Experimentální uspořádání při pokusech vidíme na obrázku nahoře.

Proč při videokonferencích trpí kreativita?

Autoři studie přicházejí se zajímavou hypotézou, která vyplývá ze sledování chování účastníků během pokusu. Vědci sledovali nejenom vytváření a hodnocení kreativních řešení. Analyzovali celou konverzaci a sledovali i pohyby. Po ukončení experimentu zjišťovali, jak si testování zapamatovali celé prostředí. Při videokonferenci se lidé soustředí takřka výhradně na obrazovku. Bez toulání myšlenek spojených s touláním pohledu kreativita nevyklíčí nebo jen omezeně. Proto při videokonferencích trpí kreativita.

Další faktory

Nesmíme zapomenout, že při videokonferencích existují i další faktory. Umožňují dostat do kontaktu lidi ze vzdálených koutů Zeměkoule, jejichž osobní setkání by bylo obtížné, nákladné anebo i nemožné zorganizovat. Autoři publikace Melanie S. Brucks z Columbia University v New Yorku a Jonathan Levav ze Stanford University shrnují: „Aby získali to nejlepší z obou světů, mnoho společností plánuje kombinovat osobní a virtuální spolupráci. Naše výsledky naznačují, že v těchto hybridních konstelacích by mohlo mít smysl upřednostňovat kreativní brainstorming při osobních setkáních.“

Brucks, M.S., Levav, J. Virtual communication curbs creative idea generation. Nature 605, 108–112 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04643-y