K čemu sloužily dlouhé krky v travnatých savanách bez stromů?

čtená aktualitaDlouhé krky žiraf nejsou výsledkem adaptivní evoluce, která přivedla žirafy k pro většinu ostatních tvorů obtížně dostupným listům v korunách vysokých stromů. Narostly díky brutálním soubojům samců o samice, během kterých do sebe mlátili hlavami. Delší krk představoval značnou výhodu. Vyplývá to ze stavby hlavy a krku třetihorního předchůdce žiraf. Nově popsaný vyhynulý druh Discokeryx xiezhi žil v dnešní Číně skoro před 17 miliony let. Pro boj hlavou byla jeho kostra nejlépe přizpůsobena ze všech známých obratlovců. Spoluautor publikace Yang Wang z Florida State University v Tallahassee k tomu uvádí: „Žijící žirafy i Discokeryx xiezhi patří do nadčeledi Giraffoidea. Ačkoli se jejich morfologie lebky a krku značně liší, oboje souvisí se samčími souboji při namlouvání a oboje se vyvinulo extrémním směrem.“

Souboj dvou samců D. xiezhi vidíme nahoře na obrázku (© Yu Wang a Xiaocong Guo). Na horní části lebky vidíme zvláštní kost, která sloužila k vzájemnému mlácení jako beranidlo či palice.

Žirafí krky narostly díky brutálním soubojům samců

O tom, že dlouhé krky narostly díky brutálním soubojům samců, svědčí i skutečnost že D. xiezhi žil v otevřených travnatých stepích, kde stromů bylo poskrovnu. Dokládá to zastoupení izotopů uhlíku a kyslíku v jejich zubní sklovině. Schopnost dosáhnout na výše rostoucí listí představovala až druhotnou výhodu vývoje. Současní žirafáci se již hlavami nemlátí. Bojuji pouze pomocí krků. Zajímavé informace o žirafách přicházejí z různých stran. Ukázalo se, že sociální struktura současných žirafích stád je komplikovanější, než zoologové předpokládali. Je srovnatelná se slony.

Naleziště

Fosilie Discokeryx xiezhi pocházejí z Džungarské pánve na severu východočínské provincie Sin-ťiang.

Shi-Qi Wang et al., Sexual selection promotes giraffoid head-neck evolution and ecological adaptation, Science, 2022, Vol 376, Iss 6597, DOI: 10.1126/science.abl831

Zoe Muller, Stephen Harris. A review of the social behaviour of the giraffe Giraffa camelopardalis a misunderstood but socially complex species. Mammal Review, 2021; DOI: 10.1111/mam.12268

akademon.cz 11. září 2016: Z jedné čtyři