Lékaři věří očkování víc proti COVIDu-19, než lidé myslí

Porovnání dvou nedávných sociologických průzkumů odhalilo zcela zkreslené názory laiků o mínění lékařů ohledně očkování proti COVIDu-19. Jednoduché dotazníkové šetření v březnu 2021 mezi 9.650 českými lékaři ukázalo, že z 90 % jsou očkování nebo očkování podstoupí. V česku působí něco přes 40.000 lékařů, takže o reprezentativnosti vzorku nelze pochybovat. V grafické podobě vidíme výsledky nahoře na obrázku. Na levém grafu označeném písmenkem a tmavě modrá označuje již očkované, světlemodrá ty, kteří se chtějí nechat očkovat. Na pravém grafu označeném b tmavě modrá značí lékaře, kteří zdravým doporučují očkování, i když nejsou tázáni. Světlemodrá označuje podíl těch, kteří očkování doporučí, až jsou-li tázáni.

Laici o lékařích

Další dotazníkové šetření proběhlo u 2.101 účastníka a odhalilo zcela zkreslené názory ohledně mínění lékařů. Není to převratný počet, ale vzhledem k jednoduchosti otázky i odpovědi na ni bude dostačující. Respondenti odhadovali, jaké procento lékařů vakcínám věří a chce být naočkováno. Zhruba 90 % z nich podcenilo míru podpory očkování uvnitř lékařské komunity. V průměru si lidé myslí, že schváleným vakcínám věří pouze 60 % lékařů, a že jen 57 % lékařů se chce nechat naočkovat. „Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti očkování mezi lékaři je levný a dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem o očkování,“ shrnuje výsledky studie její spoluautor Michal Bauer z CERGE.

Šetření odhalilo zcela zkreslené názory, a co dál?

Význam studie hodnotí profesor Štěpán Jurajda z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (Center for Economic Research and Graduate Education, zkráceně CERGE) a jeho bývalý ředitel: „Výjimečný vědecký úspěch týmu z Národohospodářského ústavu AV a Univerzity Karlovy ukazuje nejen na excelenci vědecké práce v ekonomii na těchto pracovištích, ale především na zásadní roli, kterou empirické sociální vědy mohou hrát při zvládání společenských krizí. Zásadní problém epidemie nebyla schopnost vyvinout vakcíny, ale schopnost nastavit účinnou komunikační strategii podporující ochotu k vakcinaci. Zvládání budoucích společenských výzev stárnutí, adaptace společnosti na klimatické změny a imigraci, regulace trhů, dezinfomací a udržení demokracie v konečném důsledku bude záviset na schopnosti podložit veřejné politiky užitečnými podklady. Bohužel jsou sociální vědy u nás dlouhodobě v mezinárodním srovnání podfinancované oproti jiným oborovým skupinám a podpora excelence je v nich také velmi omezená.“ Profesor Jurajda nepatří mezi autory publikace a na studii se nepodílel.

https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Lekari-vakcinam-zcela-veri.-Kdyby-to-lide-vedeli-nechali-by-se-ockovat-vice/

Bartoš, V., Bauer, M., Cahlíková, J. et al. Communicating doctors’ consensus persistently increases COVID-19 vaccinations. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04805-y, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

akademon.cz 8. února 2022: Důvod nepříjemných pocitů po očkování? Obavy!