Řešení kvízu akademonu z 9. června 2022

Kondenzační stopy plujících lodí

Snímek družice Terra

Na obrázku vidíme kondenzační stopy za loděmi plujícími po Tichém oceánu. Běžně jsme zvyklí vídat kondenzační stopy za letadly, lodní nejsou z povrchu Země tak dobře viditelné. Vznikají stejným způsobem jako kondenzační stopy za letadly. Vodní pára se sráží na nepatrných částečkách ve výfukových plynech a vytváří viditelnou mlhu. Krásně rozeznatelné jsou na snímku z družice, foto NASA, Terra, MODIS. Terra je satelit pro průzkum Země, který nese pět přístrojů. Mezi nimi najdeme i MODIS, což je zkratka z Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Je to zařízení, které vytváří snímku zemského povrchu při různých vlnových délkách radiových vln ve středním rozlišení.

https://apod.nasa.gov/apod/ap220608.html