Nevelká dřevěná hnízda s termity na vlnách oceánů

Během svého vývoje příslušníci čeledi termitů jménem všekazovití (Kalotermitidae, ang.drywood termites) překonali během posledních 50 milionů let oceán nejméně čtyřicetkrát. Termiti překonali oceán během žádných krátkých výletů. Museli překonat i vzdálenost z Jižní Ameriky do Afriky. Ukazuje to sekvenování a porovnání mitochondriálního genomu 120 druhů těchto termitů z celého světa z 21 rodů. První autor publikace Aleš Buček, postdoktorand na japonském Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University doplňuje: „Všekazovití neboli Kalotermitidae jsou často považováni za primitivní, protože se oddělili od jiných termitů poměrně brzy, asi před 100 miliony let, a protože se zdá, že tvoří menší kolonie. Ale ve skutečnosti je o této čeledi známo velmi málo. Jsou velmi dobří v překonávání oceánů. Jejich příbytky jsou ze dřeva, takže mohou fungovat jako lodičky.“

Termiti překonali oceán i za pomoci člověka

Vědci zároveň potvrdili další šíření způsobené člověkem v posledních několika stovkách let, a to i do nejodlehlejších lokalit.

Všekazovití termiti

Čeleď všekazovitých zahrnuje 419 známých druhů v 23 rodech. Jejich sociální organizace, způsob hnízdění i morfologie jsou jednodušší než u ostatních termitů. Svá jednoduchá hnízda budují výhradně ve dřevě. Nejspíš to jim umožnilo, že termiti překonali oceán. Hliněná termitiště ostatních druhů termitů by plavbu sotva vydržela. Možná pomohl i jejich metabolismus, který velmi úsporně hospodaří s vodou. Rovněž nevelké kolonie do 5.000 jedinců představovaly při přeplavbě výhodu. Společný předek všech všekazovitých je 84 milionů let starý. Pěkný snímek všekazovitého termita vidíme na obrázku nahoře, foto Aleš Buček. Všichni termiti (Isoptera) patří do společného řádu se šváby.

Aleš Buček, Menglin Wang, Jan Šobotník, Simon Hellemans, David Sillam-Dussès, Nobuaki Mizumoto, Petr Stiblík, Crystal Clitheroe, Tomer Lu, Juan José González Plaza, Alma Mohagan, Jean-Jacques Rafanomezantsoa, Brian Fisher, Michael S. Engel, Yves Roisin, Theodore A. Evans, Rudolf Scheffrahn, Thomas Bourguignon, Molecular Phylogeny Reveals the Past Transoceanic Voyages of Drywood Termites (Isoptera, Kalotermitidae), Molecular Biology and Evolution, Volume 39, Issue 5, May 2022, msac093, https://doi.org/10.1093/molbev/msac093