Šestnáct až osmnáct různých druhů vos vypadá úplně stejně

Lepší metody výzkumu, zejména genetického, čas od času odhalí, že jeden biologický druh jsou vlastně dva nebo dva jeden, či ze dvou se stanou tři. Rozštěpení druhu vosy Ormyrus labotus na šestnáct a možná osmnáct odlišných druhů je extrém. Z jednoho biologického druhu šestnáct, něco takového v biologii snad ještě neproběhlo. Všech šestnáct nových druhů vidíme na obrázku nahoře (foto Sofia Sheikh, Anna Ward, and Andrew Forbes, University of Iowa). Vzhledem jsou k nerozeznání, avšak geneticky jsou velmi odlišné. Vosy O. labotus jako řada jiných druhů kladou svá vajíčka do různých tkání dubů, ze kterých vyrostou hálky, jakési malé nádory, které poskytují skrýš a potravu larvám vos. Na jeden druh byl neobvyklý rozsah druhů dubů, jejich tkání a vznikajících hálek, kterých bylo 65 různých typů. Parazitický hmyz se zpravidla specializuje nanejvýš na několik hostitelů. Na každý nový druh připadá jeden až šest typů hálek, což je v mezích normy.

Z jednoho biologického druhu šestnáct

Překvapující šíři hostitelů vosy O. labotus popisuje první autorka publikace Sofia I. Sheikh z University of Iowa: „Systémy bohaté na druhy, jako jsou vosy vytvářející dubové hálky a s nimi spojení paraziti, jsou užiteční pro řešení těchto otázek. Za tímto účelem jsme sbírali dubové hálky z celé země i hmyz, který v nich vyrostl. Překvapilo nás, když jsme nalezli vosy, které všechny morfologicky vypadaly jako Ormyrus labotus. Ale vylézaly z rozmanitých typů dubových hostitelů – hálek.“

Skryté druhy

Že vzniklo z jednoho biologického druhu šestnáct nových dokládá, že skryté druhy nejsou velkou výjimkou. Možná jich je až 30 %. Skrytými neboli kryptickými druhy nazýváme takové, které není možné na první pohled odlišit. K ustavení nového druhu zpravidla dojde na základě rozdílů v DNA.

Sofia I Sheikh et al., Ormyrus labotus (Hymenoptera: Ormyridae): Another Generalist That Should not be a Generalist is not a Generalist, Insect Systematics and Diversity, Volume 6, Issue 1, January 2022, 8, https://doi.org/10.1093/isd/ixac001

Pfenninger, M., Schwenk, K. Cryptic animal species are homogeneously distributed among taxa and biogeographical regions. BMC Evol Biol 7, 121 (2007). https://doi.org/10.1186/1471-2148-7-121