Fouknete na mobil a jste přihlášeni

Lidi lze identifikovat i podle sloučenin ve vydechovaném vzduchu. Na základě chemické analýzy provedené plynovou chromatografií v kombinaci s hmotnostní spektrometrií vytipovali vědci 28 sloučenin. Kombinace jejich přítomnosti a koncentrace je pro každého člověka natolik typická, že ji lze použít k jeho přesné identifikaci. Na sestavení jednotlivých osobních profilů se podílela i umělá inteligence vytvořená strojovým učením. Dnes již jde prakticky o standardní metodu výzkumu. Objevitelé metody hovoří o usnadnění přístupu při přihlašování k nejrůznějším zařízením. Fouknete na mobil nebo notebook a jste přihlášeni. Ale je třeba si uvědomit, že jde o další nástroj zneužitelný ke špiclování a směřující ke ztrátě soukromí a zvýšení kontroly. Po dechu poznáte je a úřady poznají i vás. Vědci sestrojili prototyp jednoduchého analyzátoru, který rozpozná okamžitě 16 pro dech typických sloučenin. Některé z nich vidíme na obrázku nahoře. Standardně používané metody identifikace zahrnují otisky prstů, vzhled duhovky, obličej nebo hlas.

Po dechu poznáte je, ale ne, když jíte česnek

Zatím přetrvávají problémy s vlivem stravy na složení vydechovaného vzduchu. Asi bychom nechtěli čekat hodiny po topince s česnekem, abychom se mohli přihlásit k mobilu. Šéf výzkumného týmu profesor Takeshi Yanagia z Tokijské univerzity připouští: „Doposud naše pokusné osoby nesmí jíst šest hodin před testem. Položili jsme dobrý základ. Dalším krokem bude zdokonalení této techniky. Naše výsledky ukazují, že jakékoli problémy lze překonat přidáním dalších senzorů a sběrem dalších dat.“

I tep nás prozradí

Nejen po dechu poznáte je, ale jednoznačně lze identifikovat osobu i podle srdečního tepu. Na profesionálním, spolehlivě natočeném EKG lze rozeznat tolik typických rysů, že k jednoznačné identifikaci osoby zcela dostačuje.

Chaiyanut Jirayupat et al., Breath odor-based individual authentication by an artificial olfactory sensor system and machine learning, Chemical Communications, 2022, Iss 44, doi: 10.1039/d1cc06384g

Rodrigo de Luis-García et al., Biometric identi cation systems, 2003, Signal Processing 83, 2539-2557, doi:10.1016/j.sigpro.2003.08.001