Náhodně nalezený prastarý koňský zub leccos prozradil

Na ostrově Chincoteague u virginského pobřeží žije stovky let stádo zdivočelých koní. Současná genetika potvrdila legendu, která praví, že jejich předci unikli ze ztroskotané španělské galeony, která se potopila někde poblíž. Analýza mitochondriální DNA z přes 400 let starého koňského zubu ze zaniklé osady Puerto Real na karibském ostrově Haiti přinesla zajímavé výsledky. Přístav vznikl roku 1503 a krátce patřil k předním španělským městům Ameriky. Z nejasných důvodů zanikl, takže roku 1578 už v něm nikdo nežil. Později byl zničen. Porovnání DNA haitského koňského zubu z 83 genomy moderních i historických koní odhalilo jeho původ. Haitský kůň patřil k linii, která žila ve Střední Asii, na Středním Východě a v jižní Evropě. Na sever od Alp a Pyrenejí nikdy nežila. Oproti tomu koně této linie žili na Pyrenejském poloostrově již v době bronzové. Potvrzuje to vžitou představu, že první koně do Ameriky přivezli Španělé přes Kanárské ostrovy.

A jak genetika potvrdila legendu

Koně na ostrově Chincoteague jsou z dnešních koní geneticky nejbližší dávno zemřelému koni z Haiti, po němž zbyl zkoumaný zub. Jde tedy o nejbližší příbuzné koňů španělských conquistadorů. Jak jinak by se dostali na ostrov, který ležel stovky kilometrů stranou španělského zájmu, než ze zbloudilé a potopené lodi? Tak genetika potvrdila legendu. Původní koně v celé Americe vyhynuli na konci poslední doby ledové. Koně ze Španělska se teprve později smísili s koňmi ze severnějších částí Evropy a daly vzniknout současným americkým koním včetně divokých.

Pomohla náhoda

První autor publikace Nicolas Delsol z Florida Museum of Natural History říká o náhodě, která ho přivedla k výzkumu koní, když zkoumal stovky let staré kravské zuby: „Sekvenoval jsem mitochondriální DNA fosilních zubů, když jsem si všiml, že jeden ze zubů vypadá jinak. Jak se ukázalo, nebyl to zub kravský, ale koňský.“ Vidíme ho na obrázku nahoře.

Delsol N, Stucky BJ, Oswald JA, Reitz EJ, Emery KF, Guralnick R (2022) Analysis of the earliest complete mtDNA genome of a Caribbean colonial horse (Equus caballus) from 16th-century Haiti. PLoS ONE 17(7): e0270600. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270600, CC0 1.0, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/