Členovci fungují jako opylovači nejen na pevnině, ale i pod vodou

Stovky milionů let před tím, než se na zemi objevili první hmyzí opylovači, stejnou funkci začal v moři plnit členovec z řádu stejnonožců (Isopoda) Idotea baltica. Vidíme ho nahoře na obrázku (Ecomare/Sytske Dijksen, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons). Ve skutečnosti dorůstá několika centimetrů a najdeme v evropských mořích včetně Černého a na protilehlé straně Atlantiku. Tento korýš oplodňuje řasy pod vodou. Přenáší samčí pohlavní buňky mnohobuněčné řasy Gracilaria gracilis kmene ruduch (Rodophyta) na samičí pohlavní orgány. Pohlavní buňky této řasy nejsou pohyblivé. Vědci proto dosud předpokládali, že se spokojuje s jejich šířením pomocí proudění vody. Nicméně pokusy v akváriích ukázaly, že za přítomnosti I. Balticia bylo oplodnění dvacetkrát úspěšnější. Samčí a samičí řasy byly v akváriích 15 cm vzdálené. Zkoumaní členovci v některých akváriích byly přítomni a někde ne. Rovněž pozorování elektronovým mikroskopem skutečně ukázalo samčí pohlavní buňky G. Gracilis přichycené na těle I. baltica.

Korýš oplodňuje řasy 600 milionů let, kdo to dělal před ním?

Rod ruduch Gracilaria vznikl asi před miliardou let. Na svého korýše musel čekat asi 400 milionů let, než vznikl evolucí. Od té doby stejný korýš oplodňuje řasy už 600 milionů let. V nadpisu použitý výraz opylování není úplně přesný, protože v moři žádný pyl nenajdeme. Ten vznikl až u suchozemských semenných rostlin. Soužití řasy a členovce je prospěšné oběma stranám. Ve spleti šlahounů se stejnonožec ukrývá před predátory a zároveň nachází potravu. Požírá drobné jednobuněčné rozsivky, které na ruduchách žijí. Ruduchám prospívá i tím, protože bez nánosů rozsivek lépe rostou.
Jeff Ollerton a Zong-Xin Ren z Čínské akademie věd, kteří se na výzkumu nepodíleli a nejsou spoluautory publikace, hodnotí práci vysoko: „Studie Lavauta a jeho kolegů rozšiřuje koncept opylení ze suchozemských rostlin na řasy a možná je sleduje až k nejranější evoluci mořských bezobratlých.“

E. Lavaut et al., Pollinators of the sea: A discovery of animal-mediated fertilization in seaweed, Science, 2022, Vol 377, Iss 6605, 528-530, DOI: 10.1126/science.abo6661
Jeff Ollerton, Zong-Xin Ren, Did pollination exist before plants?, Science, 377, 6605, (471-472), (2022)./doi/10.1126/science.add3198