Selektivní pastička hubí převážně klikorohy

Po kůrovci se do našich lesů valí další kalamita. Přichází žír klikoroha borového (Hylobius abietis, angl. large pine weevil). Dospělého brouka vidíme nahoře na obrázku (GNU Free Documentation License 1.2). Dorůstá délky 13 mm, larvy až 16 mm a přes zimu zpravidla hibernuje. V lesích ve velkém okusuje sazenice jehličnanů. Najde jich dost na nově osázených pasekách vzniklých působením kůrovce a dřevorubců. „Klikoroh borový u nás není nový škůdce, ale obrovsky se namnožil, protože mu kůrovcová kalamita poskytla spoustu materiálu pro žír a rozmnožování,“ říká entomolog Petr Doležal z Biologického centra Akademie věd ČR. Larvy klikoroha se vyvíjejí v kořenech pařezů, dospělí brouci okusují lýko z kmínků sazenic. V České republice meziročně stoupá plocha zasažená klikorohem o několik tisíc hektarů. Přednostně napadají hnojené stromy, zejména hnojivem s obsahem fosforu.

Přichází žír klikoroha borového, zastaví ho past?

Jednoduchá past s insekticidem může stavy klikorohů výrazně snížit a kulturu stromků zachránit. Vědci speciální skosené víčko navrhli tak, aby do pastičky nemohl omylem proniknout jiný hmyz. Uvnitř se nachází další nádobka s atraktantem, který klikoroha přitáhne a insekticidem, který ho zahubí. 20 cm velká pastička se celá zapustí do země. Jako atraktant slouží sloučeniny, které napodobují vůni čerstvých pasek s pařezy, kde samičky kladou vajíčka. Vývoj, během kterého vědci i optimalizovali počet pastiček na hektar, trval dva roky.

Břízy i klikorozi pozor!

I na listnáče přichází žír klikoroha borového. Výzkum klikorohů přinesl i další důležité poznatky. Rádi si smlsnou i na listnatých stromech. „Obzvlášť jim chutná listí bříz, ale po jeho konzumaci ztrácejí na tělesné hmotnosti a postupně uhynou. Rovněž na místech s výskytem břízy je poškození jehličnatých sazenic nižší. Navrhli jsme proto lesníkům, aby mezi sazenicemi jehličnanů ponechávali i zmlazující se břízu a snižovali tímto přirozeným způsobem škody na výsadbách,“ dodává řešitelka projektu, Markéta Davídková z Biologického centra AV ČR.

https://www.avcr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/Vedci-vyvinuli-novou-past-na-klikoroha.-Skudce-nici-sazenice-jehlicnanu/