Budeme kromě velkého Č psát i velké N?

Teď máme Černochy i černochy.

Tento obsah uvidíte, pouze pokud máte předplatné na 1 rok.
Přihlásit Objednat

Přečtěte si více