Nové paměťové medium o dvou rozměrech

Neobvykle se při vysokém tlaku začne chovat monomolekulární krystalická vrstva jodidu chromitého, což možná půjde využít v nových, lepších paměťových mediích.

Přečtěte si více