Obzvláště vydařená fotografie meteoru

Zvláště zdařile vyfotografovaný meteor z roje Kvadrantid.

Přečtěte si více