Africké rody krys žijí v mokřadech

Dva nové druhy hlodavců specializovaných na život podél a ve vodních tocích odhalili biologové v Konžské pánvi.

Přečtěte si více