Nejstarší stopy života

Život mohl vzniknout už 300 milionů let po zformování Země. Podivné, složité útvary v nejstarší hornině světa jsou s velkou pravděpodobností pozůstatkem činnosti tehdejších prastarých bakterií.

Přečtěte si více