Vzájemný částečný kanibalismus

Východoasijští švábi Salganea taiwanensis žijí v monogamních párech v tlejícím dřevě celý život. Co udrží jejich věrnost?

Přečtěte si více