nanohliník bouchá víc

Přídavek hliníkového prášku zvýší brizanci trhavin. Je třeba ho vhodným způsobem stabilizovat, aby s kyslíkem začal reagovat až po iniciaci výbuchu a ne předčasně ve skladišti.

Přečtěte si více