Sluneční protuberance získávají smyčkovitý tvar možná pouze díky průmětu v rovině

čtená aktualitaNejvětší sluneční protuberanci (angl. prominence) vidíme na obrázku nahoře. Velikost protuberance je srovnatelná se slunečním průměrem, tedy něco pod 1.400.000 km. Snímek pořídila družice ESA jménem Solar Orbiter, která odstartovala z mysu Canaveral 10. února 2020 na nosné raketě Atlas V. Protuberance je obrovský jasný oblak plazmatu tryskající z povrchu Slunce. Největší předchozí známá protuberance dosáhla rozměrů 800 tisíc km. Hmotnost materiálu, který protuberanci tvoří, dosahuje stovek miliard tun. Často mají podobu smyček, i když je možné, že často protuberance vytvářejí smyčky zdánlivé. Alespoň nedávno provedené simulace to naznačují.

Jak je možné, že protuberance vytvářejí smyčky zdánlivé?

Je to dáno průmětem třírozměrného děje do plochy pozorování. Každá fotografie představuje zobrazení trojrozměrného světa ve dvourozměrné ploše. Poslední výzkumy ukazují, že než o smyčku může spíše jít o vrstevnaté zvlněné plochy. Jejich průmět do roviny vytváří zdání smyček. Astronomové předpokládají, že výtrysky žhavého nabitého plazmatu utváří právě velmi silné sluneční magnetické pole. Siločáry magnetického pole by se s rostoucí vzdáleností od slunečního povrchu měly vzdalovat. Smyčky plazmatu utvářené magnetickým polem by kvůli tomu měly s rostoucí výškou být tlustší a méně jasné. Ale snímky Slunce tento jev neukazují. Smyčky protuberancí jsou stále stejně jasné a silné. Vzhledem k tomu, že existují rozpory mezi tvary protuberancí a vlastnostmi magnetického pole, nový pohled je možná pravdivý. Na krátkém videu vidíme průběh protuberance (NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, 21 April 2010, 11:26).

Překvapující výsledek pro veterány výzkumu protuberancí

Vedoucí výzkumu Anna Malanushenko z National Center for Atmospheric Research v koloradském Boulderu komentuje: „Celou svou kariéru jsem strávila studiem smyčkových protuberancí. Byla jsem nadšena, že mi tato simulace dala příležitost studovat je podrobněji. Tohle jsem nikdy nečekala. Když jsem viděla výsledky, moje mysl doslova explodovala. Toto je zcela nové paradigma chápání atmosféry Slunce.“ Možná protuberance vytvářejí smyčky zdánlivé, protože zvlněné roviny lépe odpovídají teorii magnetického pole. https://apod.nasa.gov/apod/ap220302.html, obr. Solar Orbiter, EUI Team, ESA & NASA; h/t: Bum-Suk Yeom A. Malanushenko, M.C.M. Cheung, C.E. DeForest, J.A. Klimchuk, and M. Rempel, The Astrophysical Journal, Volume 927, Number 1, https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac3df9, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/