čtená aktualitaPřekvapí, jak dosti jednoduchá statistika odhalí volební podvody. V letošních volbách do ruské Stání dumy 17. – 19. září 2021 zvítězila Putinova strana Jednotné Rusko 49,82 % hlasů. Jak ukázala statistická analýza, skutečných bylo pouze 30 %. Zpráva Complexity Science Hub Vienna doslova uvádí: „U voleb do Dumy v roce 2021 zjišťujeme systematické a velmi významné statistické doklady jak pro zvyšování počtu volebních lístků, tak manipulace s voliči. Zhruba v polovině všech volebních okrsků lze dle pozorovaných statistik vypozorovat přidávání volebních lístků. Ve 49 % volebních okrsků nacházíme známky přidávání volebních lístků. Forenzní analýza ruských voleb v roce 2021 statisticky vykazuje rozsáhlé volební podvody.“ Complexity Science Hub Vienna, zkratkou CSH, je výzkumná organizace se sídlem ve Vídni, která se zabývá studiem a analýzou komplexních systémů.

Jak analýza vypadá?

Předpokladem statistické analýzy voleb je, že ve volebním obvodu platí Gaussovo rozdělení hlasů. Tento předpoklad může být splněn pouze v obvodech s dostatečným počtem voličů. Proto z 96.325 volebních obvodů Ruské federace CSH analyzovalo pouze 92.135. Neanalyzované zůstaly málo početné volební obvody v odlehlých oblastech státu. Celkem slušný přehled získáme ze závislosti počtu hlasů pro jednu stranu na volební účasti. Vyneseme-li počet hlasů pro vítěznou stranu v jednotlivých obvodech proti volební účasti, získáme kompaktní shluk v poloze typické pro každou zemi. Tyto závislosti vidíme na obrázku nahoře (CSH). Vlevo je graf získaný v zemích, kde k falšování nedochází. Vpravo je táž závislost pro Putinovu stranu Jednotné Rusko (Единая Россия) v posledních volbách. Zkreslení Gaussova rozdělení způsobuje zřetelně viditelný stín táhnoucí se vpravo vzhůru. Jde o velmi přesvědčivý důkaz falšování volebních výsledků.

Zajímavé informace rovněž získáme z jednoduché závislosti podílu získaných hlasů na volební účasti. Správně by mělo jít o pravidelnou degresivní křivku, které přibývá stále méně a méně. Volební podvody naznačují mírná maxima v počáteční fázi křivky. Je překvapující, jak jednoduchá statistika odhalí volební podvody.

https://www.csh.ac.at/wp-content/uploads/2021/10/CSH-Policy-Brief-5-2021-Russian-Elections.pdf

akademon.cz 30.9.2021: Statistika odhalí volební podvody